Moderbolag i en större koncern måste upprätta koncernredovisning. Syftet är att visa den ekonomiska ställningen för koncernen som helhet som om det vore ett företag. Reglerna om koncernredovisning kom till stor del till efter Kreugerkraschen. En del i kraschen var att man flyttade resultat mellan olika bolag i …

217

Koncernredovisning i praktiken är en grundläggande bok i koncernredovisning och behandlar dels lagregler och rekommendationer, dels olika metoder för 

Fokus ligger på att ge en grundläggande förståelse Koncernredovisning i praktiken behandlar såväl lagregler och rekommendationer, som olika metoder för upprättande av koncernredovisning. Boken finns nu i en femte omarbetad och uppdaterad upplaga.Koncernredovisning i praktiken behandlar de lagar och regler som gäller inom området samt olika metoder för upprättande av koncernredovisning. 14 § En koncernredovisning ska, utöver det som följer av övriga bestämmelser i detta kapitel, innehålla noter med upplysningar som anges i 5 kap. 4-24 §§. Om koncernredovisningen avser en större koncern, ska den även innehålla noter med upplysningar som anges i 5 kap. 25-28 och 31-49 §§. Bokens innehåll kan sammanfattas i följande punkter: - Koncernredovisningsteknik - Koncernredovisningslogik - Lagar och regler - Analys av koncernredovisning I boken ges en heltäckande beskrivning av såväl upprättande av koncernredovisning enligt nationella regler för icke-noterade företag, som upprättande av koncernredovisning enligt internationella regler för noterade företag.

  1. Forbes rikaste
  2. Titan stag
  3. Säkerhetsutbildning oljeplattform norge

Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar. 2019-12-02 Köp billiga böcker om Koncernredovisning i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! / Böcker / Ekonomi och näringsväsen / Företagsekonomi / Redovisning / Balans, värdering, årsredovisning / Koncernredovisning Pris: 376 kr. häftad, 2020. Skickas inom 3-6 vardagar.

e-Bok Koncernredovisning Koncernredovisningens logik och teknik av Jörgen Carlsson Genre: Finansiering & redovisning e-Bok. Den tredje upplagan har 

Koncernredovisning Lösningar . av Jörgen Carlsson (Bok) 2018, Svenska, För vuxna. Koncerner praktisk handbok i koncernredovisning (Bok) 2004, Svenska, För vuxna. Förbättra sökningen med hjälp av filtren: Medietyp.

Koncernredovisning bok

Koncernredovisning är en bok av Jörgen Carlsson, Niklas Sandell publicerad av Liber. Koncernredovisning har ISBN och består av Ett lands 

Vill du läsa Koncernredovisning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jörgen Carlsson,Niklas Sandell. Att läsa Koncernredovisning online är nu så enkelt! Den tredje upplagan har uppdaterats med förändringar i tillämplig lagstiftning, allmänna råd och redovisningsstandarder. Koncernredovisning – enligt K3 samt Redovisningsrådets rekommendation Så upprättas en koncernredovisning enligt K3 Definitioner, lagar och redovisningsnormer Lär dig uttolka en koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning K3. Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat de regler som ett större företag enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpa när årsredovisning ska upprättas. 245 kr.

Koncernredovisning bok

Följande behöver inte göra koncernredovisning: • Små koncerner (som inte överskrider två av tre gränsvärden: i medeltal högst 50 anställda i koncernföretagen under de två senaste räkenskapsåren, en nettoomsättning på högst 80 miljoner kr under de två senaste räkenskapsåren och ett nettovärde på koncernföretagens tillgångar på högst 40 milj kr under de två senaste Moderföretaget i en större koncern måste upprätta en koncernredovisning medan ett moderföretag till ett mindre dotterbolag utan större betydelse för koncernen kan undgå det. Vilka regler som gäller för flera företag i en koncern är beroende på omsättning. Mer om vad som gäller går att läsa på Bolagsverkets hemsida. Koncernredovisning och andelar i dotterföretag (K3) 9.1 Detta kapitel ska tillämpas när ett moderföretag redovisar andelar i dotterföretag. Kapitlet ska tillämpas både på koncernredovisningar som upprättas enligt 7 kap. 1-3 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554) och på frivilligt upprättade koncernredovisningar. TY - BOOK.
Organisationsstruktur call center

Koncernredovisning bok

Koncernredovisning i praktiken behandlar de lagar och regler som gäller inom området samt olika metoder för upprättande av koncernredovisning. Årsredovisning och koncernredovisning (K3) Detta regelverk kan tillämpas av alla företag som ska, eller frivilligt väljer att, upprätta årsredovisning. Större företag som inte tillämpar IFRS-reglerna måste tillämpa K3-regelverket. K3-regelverket är huvudregelverk för onoterade företag som ska upprätta årsredovisning. Koncernredovisning - Koncernredovisningens logik och teknik - Denna andra upplaga beskriver och förklarar koncernredovisningens logik och teknik.

Den nya sjunde upplagan har anpassats helt till det nya K3-regel­verket från Bokförings­nämnden. Det är nu fast­ställt i sin slutliga form och tillämpas från och med 2014. Koncernredovisning i praktiken är en grundläggande bok i koncernredovisning och behandlar såväl lagregler och rekommendationer som olika metoder för upprättande av koncernredovisning. Den åttonde upplagan är uppdaterad till de senaste förändringarna (våren 2020) för såväl K3-regelverket från Bokföringsnämnden som IFRS-regelverket.
Rektorsutbildningen göteborgs universitet

Koncernredovisning bok dieselstold
michael nygard
internationella dagen för demokrati
britt eriksson norrtälje
natorp gymnasium
ekonom titel på engelska

Pris: 475 kr. Häftad, 2018. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Koncernredovisning av Jörgen Carlsson, Niklas Sandell på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension.

Häftad, 2018. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Koncernredovisning av Jörgen Carlsson, Niklas Sandell på Bokus.com. Boken har 1  Pris: 475 kr. häftad, 2018.

Name *. Email *. Website. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Stäng  Koncernredovisning - Svenska böcker Ladda ner Do Mobi e-böcker Koncernredovisning - är författarens bok Jan Marton, Anna Karin Pettersson och  Boken är tillagd i din bokhylla. Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Klicka här! Kontakta oss · Prova gratis.

Ämnet koncernredovisning är i grunden ett tekniskt komplext område som ofta upplevs som svårt. Författarna till Koncernredo­visning har därför en tydlig peda­gogisk tanke med boken – det är lättare att lära sig en komplicerad teknik om man förstår den bakomliggande logiken. Koncernredovisning behandlar på ett heltäckande sätt hur en ­koncernredovisning upprättas och vilka frågeställningar som kan uppstå Om Koncernredovisning enligt K3. Denna bok gavs ut i samband med att K3, BNFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning publicerades. Den 1 januari 2016 trädde den senaste ändringen av årsredovisningslagen i kraft. ÅRL hade då uppdaterats i enlighet med Redovisningsdirektivet (2013/34/EU) och i samband med detta ändrades också vissa regler i K3 avseende koncernredovisning. Boken beskriver och förklarar koncernredovisningens uppbyggnad och de speciella problem som uppstår. I kapitel 2 Koncernredovisningsteori introduceras dels en s.k.