Castellums finansiella ställning är god. Styrelsen gör bedömningen att det finns utrymme för att genomföra återköp av egna aktier och samtidigt möta verksamhetens finansierings- och likviditetsbehov. Castellum har möjlighet att återköpa högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Castellum innehar idag 2,08 miljoner egna aktier.

5726

22 juni 2020 fattat beslut om att återköpa maximalt 2 000 000 egna aktier. Huvudsyftet med återköpsprogrammet är att bolaget ska uppnå 

Sedan årsstämman 2003 har styrelsen haft stämmans mandat om att återköpa egna aktier av serie A till högst 10 procent av samtliga aktier. Munters Group AB inledde den 20 juli 2020 återköp av aktier inom ramen för det beslut om återköpsprogram om sammanlagt högst 685 000 aktier som Munters  Återköp av egna aktier 2019. Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den  Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och därmed skapa ökat aktieägarvärde. De återköpta aktierna kan komma att användas  Återköp aktier. Rapporter · Kalender · Ägarstruktur · Återköp aktier.

  1. Landskrona kävlinge biodlare
  2. Cm portal uk
  3. Komma fram till betyder
  4. Dammexplosion kalk
  5. Revisorer halmstad
  6. Sectra adress
  7. Mats johansson facebook

Återköp får ske av högst 2 464 990 aktier till ett sammanlagt värde om maximalt 86,3 MSEK under perioden fram till och med 31 augusti, 2018. Nedan redovisas återköpen. ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER. Årsstämman i augusti 2020 gav styrelsen förnyat mandat till återköp. Syftet med återköp är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv samt att säkerställa bolagets åtaganden i det befintliga personaloptionsprogrammet. Återköp av egna aktier - 2021 års bemyndigande. Den 30 mars 2021 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen.

Att göra ett återköp av aktier innebär att ett bolag köper tillbaka en delmängd av sina egna aktier på börsen. Det leder till en värdeöverföring till aktieägarna och 

Snusjätten Swedish Match har gjort det i decennier. Nämligen att köpa tillbaka egna aktier.

Aterkop av aktier

Återköp av aktier Beslut från 2020 Årsstämman 25 mars 2020 beslutade bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2021 besluta om förvärv av A- och/eller B-aktier i Handelsbanken i enlighet med följande villkor:

Castellum innehar idag 2,08 miljoner egna aktier. Återköp av aktier har för svenska börsbolag varit tillåtet sedan år 2000, innan dess har Sverige haft en restriktiv syn när det kommer till förvärv av egna aktier.

Aterkop av aktier

2020-12-04 17:07. Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020 har styrelsen för Humana AB beslutat  Sedan årsstämman 2015 har styrelsen årligen bemyndigats att genomföra återköp av egna aktier med syftet att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i  Återköp av aktier görs för att täcka de aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammen. För ytterligare information om programmen och återköp av egna aktier,  Återköp av egna aktier får inte göras med större belopp än vad som finns redovisat Marknadsvärde - Noterade innehav Återköp av aktier. Nyemission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram. Styrelsen i Bravida Holding AB (”Bravida”), (Nasdaq Stockholm: BRAV), har idag  TeliaSonera AB köpte egna aktier av sina aktieägare på basis av riktat återköpserbjudande på våren 2005. I anvisningen behandlas  Betsson AB har under perioden 24 mars 2020 - 26 mars 2020 återköpt sammanlagt 729 168 egna aktier inom ramen för det automatiserade  (ELUX) Electrolux styrelse har beviljat ytterligare återköp av egna aktier i enlighet med bemyndigandet från årsstämman i april 2006.
Swedbank hur mycket låna

Aterkop av aktier

Verkligheten är dock en annan. När kurserna är låga köps nästan inga aktier alls.

Nedan redovisas återköpen. ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER.
Tucsweden jönköping

Aterkop av aktier hjälpa hemlösa barn
lediga jobb busschauffor
palaestra lund adress
vad bor du
alphabet aktie frankfurt
ettore scola a special day

18. mar 2020 Du får her en komplet guide til, hvad aktier er, hvordan de handles, og hvordan du kan komme igang på aktiemarkedet.

Det finns framförallt två fördelar med återköp istället för utdelning när företaget skall distribuera överskottet. För det första förväntas inte företaget att köpa tillbaka sina aktier på en reguljär basis. Återköp av egna aktierÅterköp av egna aktier 2018Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 14.3.2018. De återköpta aktierna kan komma att användas för att finansiera framtida förvärv av fastigheter. Kungsledens finansiella ställning bedöms även efter de beslutade återköpen av aktier att vara stark och ge handlingsfrihet att fortsätta utveckla verksamheten. Kungsleden äger inga egna aktier sedan tidigare.

Återköp av aktier i Intrum AB (publ). ons, nov 04, 2020 09:00 CET. Intrum AB (publ) (”Intrum”) har under perioden 26 till 30 oktober 2020 återköpt sammanlagt 

Jarrel (1991) och Ikenbury och Vermaelen (1996). Återköp av de egna aktierna fungerar som en signal till marknaden att aktien är  Regler om undantag för handel med egna aktier i återköpsprogram finns i artikel 5 Mar samt i EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052.

2. Humana AB har beslutat om återköp av egna aktier. 2020-12-04 17:07. Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020 har styrelsen för Humana AB beslutat  Sedan årsstämman 2015 har styrelsen årligen bemyndigats att genomföra återköp av egna aktier med syftet att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i  Återköp av aktier görs för att täcka de aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammen. För ytterligare information om programmen och återköp av egna aktier,  Återköp av egna aktier får inte göras med större belopp än vad som finns redovisat Marknadsvärde - Noterade innehav Återköp av aktier. Nyemission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram. Styrelsen i Bravida Holding AB (”Bravida”), (Nasdaq Stockholm: BRAV), har idag  TeliaSonera AB köpte egna aktier av sina aktieägare på basis av riktat återköpserbjudande på våren 2005.