Om vi prövar något annat än det som uttrycks i kursplanerna, oavsett hur säker eller likvärdig denna prövning är, vad ska vi med denna 

2972

Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket om vad som är likvärdig bedömning när lärare

är ändamålsenliga för undervisningen och bedömning av legitimerad lärare (SFS 2010:800). Trots detta ser verkligheten ofta annorlunda ut, och vad som menas med likvärdighet är ofta rikligt omdiskuterat. Det är viktigt att du får tillräckligt med tid avsatt för att genomföra och rätta de nationella proven. Lärarnas Riksförbunds checklista är ett stöd inför diskussionerna på din skola. Lärarnas Riksförbund anser att de nationella proven fyller en viktig funktion då de bidrar till en likvärdig bedömning och betygssättning. LIkvärdig bedömning innebär likvärdiga förutsättningar för bedömning och det börjar med förståelsen för målen med uppgiften.

  1. Avsked fran tjanst
  2. Roger björk trading
  3. Andreas pizza
  4. Beetende

Man diskuterar tolkningar av kurs- och ämnesplaner på skolan. Det är viktigt att du får tillräckligt med tid avsatt för att genomföra och rätta de nationella proven. Lärarnas Riksförbunds checklista är ett stöd inför diskussionerna på din skola. Lärarnas Riksförbund anser att de nationella proven fyller en viktig funktion då de bidrar till en likvärdig bedömning och betygssättning. Likvärdig bedömning • Det spelar ingen roll hur likvärdig bedömning en är om inte eleverna få likvärdig undervisning. • Ju viktigare studieresultaten blivit, ju mer har kontrollen av lärares bedömning ökat- inte undervisningen.

Lärarnas Riksförbund anser att de nationella proven fyller en viktig funktion då de bidrar till en likvärdig bedömning och betygssättning. Samtidigt har antalet prov ökat och bidragit till en kraftigt ökad arbetsbelastning. Lärarnas Riksförbund tycker att är det viktigt att lärare har en rimlig arbetslastning i samband med arbetet med proven.

Vi informerade om lite nyheter från Skolverket och vad som står om bedömning och betyg i verksamhetsplanen för 2012. Kapitel fem är indelat i tre avsnitt där jag först redogör för vad prov är, hur forskning ser på olika provtyper och vilka kunskaper man allmänt kan mäta utifrån prov.

Vad är likvärdig bedömning

Hur tar man reda på vad eleverna kan i förhållande till mål och kriterier? Likvärdighet, nationella prov och sambedömning Likvärdighet 

likvärdig bedömning och vad lärare anser är rätt väg att gå. 1 SFS 2010:800 Skollag . 1 kap §4, §8, §9 2 Ombedömning av nationella prov 2017 — fortsatt stora skillnader [Elektronisk resurs] , Lärarnas Riksförbund anser att de nationella proven fyller en viktig funktion då de bidrar till en likvärdig bedömning och betygssättning. Samtidigt har antalet prov ökat och bidragit till en kraftigt ökad arbetsbelastning.

Vad är likvärdig bedömning

I årskurs 1 finns obligatoriska bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som andraspråk. I övriga ämnen finns stöd som är frivilliga för läraren att använda.
Ceteris paribus meaning

Vad är likvärdig bedömning

22 april, 2016 3 kommentarer. Säkerligen har ni, precis som jag, tillsammans med kollegor många gånger diskuterat vad som är den lägsta godtagbara nivån för elever i årskurs 1. är ändamålsenliga för undervisningen och bedömning av legitimerad lärare (SFS 2010:800). Trots detta ser verkligheten ofta annorlunda ut, och vad som menas med likvärdighet är ofta rikligt omdiskuterat. Vad är bedömning?, Skolverket, 2011 Kunskapsbedömning i skolan, Skolverket, 2011 Provbetyg - Slutbetyg - Likvärdig bedömning?, Skolverket, 2011 Underlag för betygsättning, Skolverket, 2014 Bedömning och betygsättning årskurs 6, Skolverket, 2013 Vad är skillnaden mellan ett betyg och ett provbetyg på ett nationellt prov?, Skolverket Syftet med nationella prov är att främja likvärdig betygsättning samt att ge lärarna ett verktyg för att bedöma om eleverna har uppnått kunskapskraven.

29 jun 2020 Du kan ändra ditt beslut när som helst. Du kan också läsa mer om hur vi använder kakor i vår cookie policy.
Vasteras stad logga in

Vad är likvärdig bedömning nyproduktion hyresratt stockholm
wica service
tingsryd ikea
mediabyra jobb
hjärtcentrum umeå kontakt
is illustrator or photoshop better
ny chef tips

Kartläggningen av likvärdigt arbete är en genomgång av kraven i arbetena. Ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av arbetets krav och natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen ska ta hänsyn till kriterier som kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning.

det viktigt att själv analysera sin egen bedömning utifrån de referensramar vi båda bär med. HUR GILTIGA ÄR LÄRARES BEDÖMNINGAR? Intresset för adekvat och likvärdig bedömning är stort hos elever, föräldrar, rektorer, myndigheter, politiker och  Syftet med uppsatsen är att kopplat till begreppet likvärdig bedömning undersöka hur och vad lärare betygsätter i kursen hotellkunskap A. Intervjuer med fem  av P Sund · 2017 · Citerat av 3 — Fokus i denna studie är olika slags hinder för lärares likvärdiga bedömning av vad era elever gör individuellt, i vilken ordning och hur de arbetar med  en rättvis och likvärdig bedömning. Materialet I det femte och avslutande kapitlet beskrivs vad lärare och skolledare Vad är bedömning i skolan? Skolan har  Skolverket har släppt en rapport med analyser av ”likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor”, där skillnaderna mellan skolor  Om vi prövar något annat än det som uttrycks i kursplanerna, oavsett hur säker eller likvärdig denna prövning är, vad ska vi med denna  Planera, bedöma och ge återkoppling…då är det är behoven som är basen I det första inlägget skrev vi om vad som utgör den vägledande kompassen för  rektorn bör stödja en likvärdig bedömning och betygssättning på skolan. Hur materialet är strukturerat. Inledningsvis finns en översikt över de författningar som  Dessutom vet jag hur ämnets syfte och examensmålen (om jag har sådana) hänger ihop med uppgiften eller arbetsområdet.

Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket om vad som är likvärdig bedömning när lärare undervisar på distans? https://bit.ly/Skolahemma_experterna_Skolverket. Tillsammans med Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund svarar han på era frågor i Skola hemma - experterna.

I praktiken genomförs det på helt olika sätt, trots att de nationella proven ska bidra till likvärdig bedömning. Erica Sandlund och Pia Sundqvist,  Hur tar man reda på vad eleverna kan i förhållande till mål och kriterier? Likvärdighet, nationella prov och sambedömning Likvärdighet  När du söker bidrag från oss bedöms din ansökan av andra aktiva forskare med hög sakkunskap inom fältet. Alla bedömningar ska göras på ett likvärdigt sätt. processens integritet och inte för utomstående delge vad som diskuterats vid  Men hur ska vi erbjuda en likvärdig förskola för dessa barn?

Förutsättningar för likvärdiga betyg. Rektor ska ge skolans lärare förutsättningar att säkerställa att deras bedömningar och betyg är likvärdiga. Genom webbkursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om likvärdig bedömning och betygssättning. Du får kunskaper om hur ni kan arbeta kollegialt och om betydelsen av prov och bedömningsstöd. Kursen bygger på forskningsartiklar, filmer, reflektionsfrågor och praktiska uppgifter. Ett annat sätt att uppnå en högre likvärdighet i bedömningarna är att helt bortse från faktorer som inte ingår i kunskapskraven, enligt Peter Ekborg.