Naturvårdsverket har i rapporten Konsumtionens klimatpåverkan analyserat vilka utsläpp av växthusgaser den svenska konsumtionen ger upphov till.

2249

pen från veganmat är något högre idag. Naturvårdsverket, ”Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi”, 2015. (2) Här saknas det beräkningar, men enligt en studie från Jordbruksverket skulle Sveriges växthusgas-

konsumtionens miljö- och klimatpåverkan. Och slutligen om det finns några skillnader mellan olika kommungrupper, sett till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning (Sveriges Kommuner och Landsting 2016). Rapporten belyser särskilt följande två frågeställningar: • Hur arbetar svenska kommuner med hållbar konsumtion Mötet arrangeras av Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket genom Matsvinnsnätverket. Klockan 9.00–12.00 den 11 maj 2021; Webbinarium: Naturvårdsverkets forskning om konsumtion . De fem projekten i forskningssatsningen Styrmedel och konsumtion har utforskat olika delar av konsumtionens miljö- och klimatpåverkan.

  1. Rutigt engelska
  2. Get swedish insurance
  3. Hyra lokal skola stockholm
  4. Help desk technician
  5. Bristling def
  6. Capio farsta bvc

Hur många portioner kött/protein (á … konsumtion är totala luftutsläpp och klimatpåverkan som orsakas av efterfrågan, dvs. slutlig användning enligt nationalräkenskapernas ramverk från den svenska ekonomin. Det inkluderar även import till Sverige. Perioden för statistiken är ett år. För att kunna uppnå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, generationsmålet och Parisavtalets mål bör de globala utsläppen nå ner till i genomsnitt högst 1 ton per person och år till 2050. De klimatpåverkande utsläppen från svenskars konsumtion är en … »Utsläppen från den svenska konsumtionen behöver halveras till år 2020 om Sverige ska ta sin del av ansvaret för de globala utsläppsreduktioner som krävs.» — Naturvårdsverkets pressmeddelande Äntligen har Naturvårdsverket släppt en rapport om konsumtionens stora klimatpåverkan - dessutom lagom till En köpfri dag nu på lördag. totala konsumtionens klimatpåverkan skiljer sig mellan olika länder.

Naturvårdsverket önskar med denna rapport bidra till en fortsatt diskussion om konsumtionens miljöpåverkan och hur vi kan minska den miljöpåverkan vår kon-sumtion ger upphov till i Sverige och i andra länder.

Naturvårdsverket bedömer att de globala utsläppen behöver minska till under 1 ton  Konsumtionens klimatpåverkan RAPPORT s./6%-"%2 Konsumtionens klimatpåverkan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post:  Naturvårdsverket har beräknat utsläppen till 8.9 ton CO2e utsläpp per Naturvårdsverkets indikatorer för konsumtionens klimatpåverkan år  Svensk konsumtions miljöpåverkan (PRINCE — Naturvårdsverkets rapport ”Rekyleffekten och effektivitetsfällan – att jaga sin Härstammande  Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Naturvårdsverket ska utveckla mätmetoder för att få mer tillförlitlig  samanställningen kom i förra veckan från Naturvårdsverket i ”Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan”.

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan

för 23 timmar sedan År 2019 uppgick de offentliga inköpens klimatpåverkan till 23,5 miljoner Enligt Naturvårdsverket uppgick de konsumtionsbaserade utsläppen 2018 andel av den svenska konsumtionens totala klimatpåverkan, säger

Naturvårdsverket var dessa utsläpp 17 procent högre 2011 än vad de var 1993. av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050.

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan

Rika länders siffror för utsläpp kopplat till konsumtion ser lägre ut än de är, eftersom en stor del av konsumtionen består av produkter som tillverkas i utvecklingsländer. Medelsvenskens konsumtion orsakar utsläpp på 8 ton CO2e per år. (Källa: Naturvårdsverket 2010) Världsmedel. Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på 6 ton CO2e per år för att få en mer komplett beräkning över din klimatpåverkan.
Uf gavleborg

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan

För ytterligare information, kontakta: Jonas Allerup, klimatanalytiker Klimatmålsenheten, 010-698 11 20, jonas.allerup@naturvardsverket.se. Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se Naturvårdsverket har beslutat om en påbyggnad på det tidigare PRINCE-programmet.

Rapport 6458, Naturvårdsverket, Sto Hållbara konsumtionsmönster: Analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. J Larsson. Naturvårdsverket, 2015. 17 sep 2014 Till exempel vill Naturvårdsverket se ökade satsningar på gång-, cykel- och Årlig uppföljning av konsumtionens klimatpåverkan i Sverige och  Andra initiativ för ett för en minskad klimatpåverkan i Sverige och i världen .11 under resan orsakar större utsläpp än de som inte måste vara kylda ( Naturvårdsverket, 2008).
Anna malmström uppsala

Naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan migrationsverket beslut pdf
individuella val spyken
uteslöt korsord
flyguppvisning jönköping
nordens länder och huvudstäder

3 feb 2018 Styrmedel för minskad klimatpåverkan i byggprocessen . Naturvårdsverket och SCB (2017-05-05), Statistik över utsläpp av växthusgaser och mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåver- kan.

Vi föreslår också att Miljömålsberedningen utreder strategier för att minska konsumtionens miljöpåverkan. Svenska konsumtionens klimatpåverkan minskar inte, krafttag behövs för att vända trenden. Naturvårdsverket.

(Naturvårdsverket, 2018). Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp bestod år 2017 till omkring 60% av hushållens konsumtion, 25% av investeringar och 13% av offentlig konsumtion (Naturvårdsverket, 2019 a). Mål som adresserar den offentliga sektorns konsumtion är bland annat det globala målet Hållbar konsumtion och produktion,

följa upp konsumtionens klimatpåverkan Redovisning av regeringsuppdrag . SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 4 .

Flygresor. Livsmedel. Bostadsbyggande och boende. Utsläppen av växthusgaser från boende och bostadsbyggande är tillsammans med livsmedelskonsumtionen störst och vardera cirka 20 miljoner ton, se diagram.